'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;

  首页  下载专区
 
下载专区
教职工请假休假审批表2018-07-05
女职工产假待遇告知书2018-07-05
基础医学院教职工出差情况统计表(个人存留备用)2018-07-03
重庆医科大学关于《教职工休假、请假管理规定》的通知2018-01-18
重庆医科大学VPN系统用户说明2018-01-18
重庆医科大学间接经费申请表2018-01-12
重庆医科大学信签纸模板2017-07-03
重庆医科大学财务识别信息(增值税)2017-06-13
职工住房公积金提取申请表2017-06-07
国家税务局增值税发票查询系统2016-11-14
发票流向查询---大众测试版2016-11-14
政府采购机票管理网站地址2016-09-12
建校建院60周年集体照2016-06-23
住房公积金申请表2016-02-23
  每页14条记录  总共27条记录   首页   上一页   下一页   尾页  页码: 1/2    跳转  

版权所有 ©
/ 地址:重庆市渝中区医学院路1号 / 邮政编码:400016